Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Επιστολή Δημάρχου Πάρου κ. Κώστα Μπιζά, σχετικά με την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Μαρτσέλο της Παροικίας Πάρου

 ΘΕΜΑ: Αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
σχετικά με την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Μαρτσέλο της Παροικίας
Πάρου, για την πρόσδεση σκαφών.

ΣΧΕΤ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, με αρ. 139/24, για τοποθέτηση πλωτής
εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Κριός» Παροικίας Πάρου, για την πρόσδεση σκαφών.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Θα επιθυμούσαμε να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας, για την τοποθέτηση πλωτής
εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Κριός» Παροικίας Πάρου, για την πρόσδεση σκαφών.
Θέλουμε να υπογραμμίσουμε, πως είμαστε αντίθετοι με την θετική εισήγηση του Λιμεναρχείου
Πάρου, ως προς την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας μικρότερης των 150 τ.μ. στην
πολυσύχναστη και αγαπητή, από όλους τους κατοίκους της Πάρου, αλλά και από τους επισκέπτες
του νησιού, παραλία του Μαρτσέλο. Η στάση μας, αποκρυσταλλώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.139/24
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2024, με την
οποία γνωμοδοτήσαμε αρνητικά για την άδεια τοποθέτησης πλωτών εξεδρών σε θαλάσσιες
περιοχές της νήσου Πάρου.
Το Λιμεναρχείο Πάρου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3122.2/609/2024 έγγραφο, αναφέρει ότι
δεν φέρει αντίρρηση ως προς το αίτημα εταιρείας για τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός
θαλάσσιας ζώνης λιμένα, επιφάνειας μικρότερης των 150 τ.μ., για εποχιακή χρήση στην θαλάσσια
περιοχή Κριός, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών.
Η επιχειρηματολογία του Λιμεναρχείου Πάρου, εστιάζεται στα ακόλουθα:
α) η χρήση της πλωτής εξέδρας πρόκειται να είναι εποχιακή μέχρι εννέα (09) μήνες ετησίως και
αποκλειστικά για το σκοπό που περιγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, ήτοι την πρόσδεση
σκαφών,
β) δεν προκύπτει οιοσδήποτε κίνδυνος αναγόμενος στην ασφάλεια των λουόμενων, την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς και για το θαλάσσιο οικοσύστημα,
λαμβάνοντας υπόψη και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της περιοχής.
γ) η μορφολογία της περιοχής παρέχει τη δυνατότητα συνύπαρξης της πλωτής εξέδρας με έτερες
χρήσεις του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου (ενδεικτικά: λήψη θαλάσσιου λουτρού),
δ) δε γειτνιάζει με άλλη πλωτή εξέδρα, ώστε να προκληθούν ενδεχόμενες προστριβές.

Ωστόσο εγείρονται τα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:
1) Με ποιο σκεπτικό η Λιμενική Αρχή Πάρου, εισηγείται την τοποθέτηση και χρήση πλωτής
εξέδρας προς πρόσδεση σκαφών στην πιο πολυσύχναστη παραλία της Παροικίας; Η κοινή λογική
προστάζει να μην τοποθετούνται πλωτές εξέδρες σε παραλίες όπου παραδοσιακά κολυμπάει πολύς
κόσμος προς αποφυγή ατυχημάτων.
2) Πώς δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των λουομένων από την συνύπαρξη
ταχύπλοων σκαφών και κολυμβητών;
3) Ποίος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση τυχόν ατυχήματος;
4) Πως θα διασφαλιστεί η προστασία του κόλπου της Παροικίας από τυχόν διαρροή καυσίμων των
σκαφών, με συνεπακόλουθη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος;
5) Η θετική εισήγηση του Λιμεναρχείου, φοβόμαστε πως θα αποτελεί το πρώτο βήμα για την
ιδιωτικοποίηση του θαλάσσιου χώρου της παραλίας του Μαρτσέλο. Θα εμποδίσει την ελεύθερη
κολύμβηση και οι μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού, δεν θα μπορούν να κολυμπήσουν
στη συγκεκριμένη θάλασσα, από φόβο για τη σωματική ακεραιότητα τους.
6) Τέλος, εγείρεται και ζήτημα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όπου
γειτνιάζει με τον κεντρικό λιμένα του νησιού, με τις δεκάδες καθημερινά αφίξεις – αναχωρήσεις
επιβατηγών πλοίων και ταχύπλοων με συνέπεια των έντονο κυματισμό στην εν λόγω παραλία.
Όπως γίνεται αντιληπτό το ζήτημα της ασφάλειας των λουομένων, η διασφάλιση της ελεύθερης
πρόσβασης στις παραλίες του νησιού μας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν
μείζονα ζητήματα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, αλλά για όλο τον χρόνο.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή πιστεύουμε ότι η ασφάλεια των πολιτών, η διασφάλιση της
ταυτότητας του τόπου μας και η προστασία του φυσικού του περιβάλλοντος, είναι χρέος όλων μας,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω παραλίας
σε σχέση και με την φέρουσα ικανότητα της, σας καλούμε να ασχοληθείτε με το παραπάνω θέμα,
να κρίνετε την σοβαρότητα της κατάστασης και να μην χορηγήσετε άδεια για τοποθέτηση πλωτής
εξέδρας, στην παραλία Μαρτσέλο της Παροικίας.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Πάρου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου