Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Επιτέλους αντίδραση...

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ προστατευόμενων υγροτόπων και ακτών στις Κυκλάδες

Έχουμε το δικαίωμα να θυσιάσουμε την ήδη ευαίσθητη βιοποικιλότητα και την υδατική ισορροπία των ελληνικών νησιών; Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ προστατευόμενων υγροτόπων και ακτών στις Κυκλάδες Να διευκρινίσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13), σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) μπορεί να διαχειρίζεται και να εκποιεί και εκτάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000, ζήτησε με γραπτή ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

O Νίκος Χρυσόγελος, ανταποκρινόμενος με την ερώτησή του αυτή και σε αιτήματα περιβαλλοντικών οργανώσεων από τις Κυκλάδες, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί μια τέτοια προοπτική συμβατή με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αν συνεχίζει να θεωρεί την προστασία των φυσικών περιοχών οικολογικής αξίας Natura 2000 ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ή προτίθεται να τις θυσιάσει υπό τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών κέντρων. Να σημειωθεί ότι ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και για άλλες περιοχές για τις οποίες ήδη ο Νίκος Χρυσόγελος έχει καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1804:thasos-natur a-question&Itemid=62&lang=el Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή των Κυκλάδων στην πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13), το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί 8 περιοχές σημαντικής οικολογικής αξίας: 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας -περιοχών σημαντικών για τα Πουλιά), 1 υγρότοπο στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο –Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενοι ως μικροί νησιωτικοί υγρότοποι. Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους ευρωπαϊκής προτεραιότητας, όπως αναλυτικά για κάθε περιοχή αναφέρεται πιο κάτω.

Για τη μία μάλιστα από τις περιοχές αυτές, τις Λίμνες Αγίου Προκοπίου, έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, με προτεινόμενες χρήσεις: ξενοδοχειακό συγκρότημα, εξοχικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και συντελεστής δόμησης 0,2 (σε περιοχή που καλύπτεται κατά 76-95% από τον Οικότοπο προτεραιότητας Νο 1150: Παράκτιες λιμνοθάλασσες).

Οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται, επίσης, σε αντίθεση και με τον εφαρμοστικό νόμο του Μνημονίου Ν. 3986/2011, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του οποίου «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει αν είναι σε γνώση της οι αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και αν συναινεί ή συμμετέχει στην εκποίηση περιοχών σημαντικής οικολογικής αξίας στα ευαίσθητα και ήδη πιεζόμενα οικοσυστήματα των ελληνικών νησιών. Οι περιοχές που αποφασίστηκε να ενταχθούν στον κατάλογο προς εκποίηση έχουν πολλαπλά χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενες και σημαντικές τόσο από την ευρωπαϊκή όσο κι από την ελληνική νομοθεσία, και η αξιοποίησή τους –έτσι όπως εμφανίζεται να προωθείται- προσκρούει στις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ακόμη περισσότερο όμως πρέπει να τονίσουμε ότι, στο όνομα της οικονομικής κρίσης (ή και ιδιωτικών συμφερόντων) δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θυσιάσουμε την πολύτιμη και απειλούμενη βιοποικιλότητα των ελληνικών νησιών, ούτε να παραγνωρίσουμε τον σημαντικό ρόλο των παράκτιων υγροτόπων για την ισορροπία των ευαίσθητων υδατικών συστημάτων» Αναλυτικές πληροφορίες για τους υπό εκποίηση υγροτόπους των Κυκλάδων: 1. ‘Εκταση 162 στρεμμάτων της περιοχής «Λίμνες Αγίου Προκοπίου», στο νησί της Νάξου.

2. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Κεντρική και Νότια Νάξος” (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν.

33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011): Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76-95% κάλυψης 3. Έκταση 50 στρεμμάτων της περιοχής « Καλαντός», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Κεντρική και Νότια Νάξος” (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Νότια Νάξος ” (GR 4220026.) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας εντάσσεται δε σε Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422NAX015 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) 4. Έκταση 27 στρεμμάτων της περιοχής « Ατένι Υδρούσας», στο νησί της Άνδρου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Ανδρος” (GR422001) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 3937/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Ανδρος: Κεντρικό και Νότιο Τμήμα” (GR 4220028) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, έχει δε χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά GR 147 5. Έκταση 64 στρεμμάτων της περιοχής «Χιβαδολίμνη Πλάκας», στο νησί της Μήλου.

Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Νήσος Μήλος” (GR422000) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 3937/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Δυτική Μήλος ” (GR 4220030) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, έχει δε χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά GR 152. (Οικότοποι προτεραιότητας : 1150 παράκτιες λιμνοθάλασσες 5-25% κάλυψης, 2250 θίνες των παραλίων με juniperus spp. <5-25%) 6. Έκταση 1091 στρεμμάτων της περιοχής «Αγερσανί –Λίμνη Αλυκής», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή της Αλυκής έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής (Κ 784-ΦΕΚ 652/Β/2004). (Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης, 2250 θίνες των παραλίων με juniperus spp. <5%, 1120 εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με posidonia <5%).

7. Εκτάσεις 66 και 13 στρεμμάτων της περιοχής «Αλυκή Αγκαιριάς», στο νησί της Πάρου, που έχουν χαρακτηρισθεί μικροί νησιωτικοί υγρότοποι (Υ422PAR003 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 αλλά και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ –φεκ 148/ΑΑΠ/2012) (Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 26-50% κάλυψης) 8. Έκταση 20 στρεμμάτων της περιοχής «Παναγιά», στο νησί της Αντιπάρου, που έχει χαρακτηρισθεί μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422APR002 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 ).

Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης.

(Ακολουθεί ολόκληρο το περιεχόμενο της γραπτής ερώτησης που κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος ) Εκποιούμενες προστατευόμενες περιοχές Κυκλάδων – Υγρότοποι /περιοχές Natura Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.

1020/24-5-13, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί εκτάσεις στα νησιά των Κυκλάδων, που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000. Ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών για το «Δημόσιο ακίνητο στην περιοχή Λίμνες Αγίου Προκοπίου» στη Νάξο και υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται η εκποίηση κι άλλων εκτάσεων στις Κυκλάδες: - 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura -Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας -περιοχών σημαντικών για τα Πουλιά, - 1 υγρότοπος στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και - 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο –Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενες ως μικροί υγρότοποι.

Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους προτεραιότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».

Ερωτάται η Επιτροπή: 1. Έχει σχετική πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές; 2. Θεωρεί συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία μια τέτοια προοπτική; Ενθαρρύνει μια τέτοια προοπτική ο εκπρόσωπός της στην Τρόϊκα; 3. Συνεχίζει να θεωρεί την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ως Ευρωπαϊκή προτεραιότητα ή έχει αλλάξει την προσέγγισή της υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών κέντρων που απαιτούν αποπληρωμή των χρεών υπερχρεωμένων χωρών όπως η Ελλάδα, με κάθε θυσία, ακόμη και με εκποίηση φυσικών περιοχών ανεκτίμητης οικολογικής αξίας; ________________________________ Περισσότερες πληροφορίες: Χριστίνα Ευθυμιάτου 6941 527255
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ
Κέρδος

Παρατήρηση δική μας: Εδώ στη Πάρο, οι σεβαστοί εκπρόσωποί μας γιατί απλώνουν τραχανά; 
Πότε σκοπεύουν να κινηθούν και να κινητοποιήσουν τους πολίτες; 

"Αντίο, κι ευχαριστώ για τα ψάρια", ο αιγιαλός ανήκει πια στον εντερπρενέρ

της Niemands Rose
Ο τίτλος του μυθιστορήματος του Ντάγκλας Άνταμς, όσο περνάει ο καιρός, δεν μοιάζει να έρχεται από το μακρινό μέλλον της φαντασίας του, ένα εφιαλτικό παρόν χτίζεται ήδη με αλλεπάλληλες νομικές πράξεις. Αυτές τις μέρες προωθείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει ριζικές μεταβολές στη διαχείριση του αιγιαλού και των παραλιών της χώρας με στόχο, τι άλλο, την ενίσχυση της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της ακτογραμμής -με την ευκαιρία, αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα, ενώ ως παραλία ορίζεται η ζώνη της ξηράς, που έχει προστεθεί στον αιγιαλό προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα. Σε αδρές γραμμές, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπει την άρση των περιορισμών που ίσχυαν μέχρι σήμερα και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας σε δήμους και ιδιώτες, τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς, αλλά και τη διευκόλυνση της κατασκευής έργων που εξυπηρετούν παραθαλάσσιες επιχειρήσεις (Καθημερινή, 27/4/2014).
Με λίγα λόγια, η επιθετική πολιτική της κυβέρνησης επεκτείνεται πια, όπως ήταν αναμενόμενο, κατάφωρα ενάντια στο περιβάλλον με πρόσχημα την οικονομική ανάπτυξη. Όταν όμως εννοούν ανάπτυξη, προφανώς δεν αναφέρονται στις περιστασιακές δουλειές που ενδεχομένως θα προκύψουν στις Σκουριές από την Ελντοράντο, στο Ελληνικό από τη Lamda Development κ.α., αλλά πολύ ξεκάθαρα πια στις τσέπες των πολυεθνικών και της ντόπιας οικονομικής ελίτ (υπάρχει πληθώρα εκτενών ρεπορτάζ στο Hot Doc και στο Unfollow) οι οποίοι αποδίδουν ψίχουλα στο κράτος για τις επιχειρηματικές τους δράσεις.
Στο ίδιο πλαίσιο κυνικής αδιαφορίας για το περιβάλλον δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών το πράσινο φως για την εν πλω καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας νοτιοδυτικά της Κρήτης, την ίδια στιγμή που άλλες μεσογειακές χώρες το αρνήθηκαν επειδή έκριναν πως δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η Αλβανία απέρριψε τα ανταποδοτικά οφέλη που της πρόσφεραν οι ΗΠΑ, προκειμένου να γίνει καύση των χημικών όπλων σε ειδικούς κλιβάνους στο έδαφός της. Στην περίπτωση ατυχήματος, έχει επισημανθεί από επιστημονικούς φορείς, η οικολογική καταστροφή θα είναι ανυπολόγιστη, με επιπτώσεις στο οικοσύστημα, τη δημόσια υγεία, τον τουρισμό και την οικονομία. Οι διαβεβαιώσεις ότι θα τηρηθούν οι κανόνες ασφάλειας, είχαν δοθεί οπωσδήποτε και από την BP στον κόλπο του Μεξικού το 2010, αλλά το ατύχημα συνέβη και η μόλυνση από την πετρελαιοκηλίδα δεν είναι συνωμοσιολογικό σενάριο, όπως καλά γνωρίζουμε. Πλέον στο πρόγραμμα της οικολογικής καταστροφής μίας χώρας που ζει από τον τουρισμό, άρα και από το φυσικό τοπίο της, εντάσσονται και όλες οι ακτές. Επιχειρείται πλέον το περίφημο urbanization της τουριστικής ζώνης της χώρας, που δυστυχώς έχω δει πριν περίπου δέκα χρόνια στην Ισπανία.
Όταν το καλοκαίρι του 2005 πέρασα τις διακοπές μου στην Ανδαλουσία, δεν πίστευα στα μάτια μου με τα τετατουργήματα της τουριστικής ανάπτυξης. Ταξιδεύοντας για τα νότια της ιβηρικής χερσονήσου και έχοντας στις αποσκευές μου κάποιες προσδοκίες για μία χώρα-θρύλο, προσδοκίες που είχαν προκύψει και από την τέχνη και την ιστορία, δεν περίμενα ποτέ τέτοια διάψευση, τέτοια απογοήτευση. Από τις ταινίες του Πέδρου Αλμοδόβαρ ως την ταινία του Κεν Λόουτς, Γη και Ελευθερία για τον ισπανικό εμφύλιο και από την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα μέχρι το «Spanish Caravan» των Doors, είχε δημιουργηθεί στο μυαλό μου ένα πλέγμα προσδοκιών για το τοπίο και την κουλτούρα που ελάχιστα επιβεβαιώθηκαν στην πραγματικότητα. Οι προορισμοί που είχαμε σημειώσει στο Lonely Planet, η Σεβίλλη, το Γουαδαλκιβίρ, η Γρανάδα, η Μάλαγα δεν μπορεί παρά να μετέφεραν ένα συναισθηματικό φορτίο, ένα σημαινόμενο. Δεν ήταν κενό γράμμα. Όμως από τις παραλίες της Μάλαγας και της Γρανάδας δεν έβλεπες παρά τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο ασφυκτικά χτισμένες η μία κοντά στην άλλη, μια τερατώδη ανοικοδόμηση, ώστε έμοιαζε σαν ένας παράταιρος τσιμεντένιος όγκος να είχε εγκατασταθεί μπροστά στην ακτογραμμή. Φαινόταν σαν ένα κακό φώτοσοπ. Κανένας σεβασμός στο περιβάλλον.
Το είδος των τουριστών που έχουν βάλει ως target group όσοι σκαρφίζονται –αν όχι αντιγράφουν- ανάλογες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης, είναι αυτοί που αγοράζουν τα full inclusive πακέτα και τη βγάζουν όλη μέρα μέσα στα πολυτελή ξενοδοχεία, αφήνοντας ελάχιστα κέρδη στις υπόλοιπες επιχειρήσεις της περιοχής, είναι το είδος που δεν νοιάζεται αν ο τσιμεντένιος ογκόλιθος στέκεται απειλητικά επάνω από κάθε παραλία, είναι, τελικά, ο τουρίστας που ονειρεύεται ο κάθε ιδιοκτήτης ξενοδοχείων πέντε αστέρων αλλά όχι και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που λιώνουν στη δουλειά, με μηδενικά εργασιακά δικαιώματα, απλήρωτες υπερωρίες, υποαμειβόμενοι, που πληρώνονται μία φορά το εξάμηνο και υφίστανται συνήθως και εργασιακό bullying. Kαι αν αυτά ακούγονται αφοριστικά, περιμένουμε κάποια έρευνα με περισσότερη φαντασία από τον Ντάγκλας Άνταμς, που θα μας αποδείξει τα αντίθετα. Ως τότε, αφήστε μας να έχουμε περισσότερη επαφή με την πραγματικότητα.
πηγή: popaganda.gr 

ΕΜΠΟΡΟΕΠ/ΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Κατά την συνεδρίαση της 28ης Απριλίου το διοικητικό συμβούλιο , συζήτησε το 1ο θέμα που αφορούσε ,την απόφαση για συνάντηση με τους υποψηφίους επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών  και αποφάσισε ομόφωνα να συναντηθεί με όλους .

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει οριστεί τις παρακάτω ημέρες και ώρες

-την Παρασκευή 02/05/2014 και ώρα 9 το βράδυ με τον κ.Μάρκο Κωβαίο επικεφαλής  του δημοτικού συνδυασμού  «Πάρος Τώρα στην Πράξη».

-την Δευτέρα 05/05/2014 και ώρα 9 το βράδυ με τον κ.Νίκο Σαρρή επικεφαλής  του δημοτικού συνδυασμού « Κίνηση Ενεργών Πολιτών».

-Την Τρίτη 06/05/2014 και ώρα 9 το βράδυ με τον κ.Κώστα Ροκονίδα επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού  « Λαϊκή Συσπείρωση».

-Την Τετάρτη 07/05/2014 και ώρα 9 το βράδυ με τον κ.Χρήστο Βλαχογιάννη επικεφαλής  του δημοτικού συνδυασμού «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον».

Τον συντονισμό συζήτησης θα αναλάβει η κ.Γεωργία Παττέ Καραγιανιώτη – Δημοσιογράφος του ΗΧΩ FM.

Στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, μπορούν να παρευρεθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ,τα μέλη του συλλόγου για τυχόν ερωτήματα που επιθυμούν να θέσουν .


Τα ερωτήματα θα αφορούν αποκλειστικά τα προβλήματα του  επιχειρηματικού κόσμου για τα οποία υπάρχει άμεση εμπλοκή των δημοτικών υπηρεσιών. 

ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΕΙΛΕΣ;

Αν αληθεύει η σημερινή καταγγελία του "Παριανού Τύπου" περί εκτοξευθείσας απειλής υποβολής μηνύσεως σε βάρος του από αυτοσυστηθέντα ως εκπρόσωπο του Βελεντζείου Ιδρύματος, εξαιτίας δημοσίευσης δελτίου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα το Κ.Υ.Πάρου και το "αεροπλανάκι", τότε το πράγμα χοντραίνει επικίνδυνα.
Οι διεκδικητές της ψήφου των παριανών πολιτών πρέπει ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ κι όχι μόνον αυτό, αλλά να απαιτήσουν ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί του θέματος, από το Διοικητικό συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος...
Προσυπογράφουμε το κείμενο με τα ερωτήματα που θέτει ο "Παριανός Τύπος" και περιμένουμε στο ακουστικό μας...ΥΓ. Για την νοοτροπία ορισμένων "πεφωτισμένων" θα τα πούμε εν καιρώ...

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤON "ΑΡΧΙΛΟΧΟ"


Ενημερωθείτε, γιατί η γνώση είναι δύναμη!

·        Ποια έργα θεωρήθηκαν, διά νόμου, «υψίστης εθνικής προτεραιότητας» για να διευκολύνουν τους «επενδυτές» και να ... παρακάμπτουν τις έντονες λαϊκές αντιδράσεις;
·        Ποιο έργο είναι αυτό στο νησί που χρειάζεται, τουλάχιστον, 30.000! κυβικά μέτρα οπλισμένου μπετόν;
·        Ποιοι πίεζαν υπουργό της συγκυβέρνησης να υπογράψει άμεσα αντίστοιχο έργο σε άλλη περιοχή της χώρας;
·        Ποια έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ που στις 31/12/2015 τελειώνει η προθεσμία απορρόφησης των κονδυλίων και πρέπει να επιταχυνθούν τάχιστα οι διαδικασίες υλοποίησής των;


Απαντήσεις την Κυριακή 4 Μαϊου στις 11.30 το πρωϊ στην

 αίθουσα του «Αρχίλοχου». Πρέπει όλοι να είμαστε εκεί, γιατί η

 γνώση είναι δύναμη!


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Το κατακάθι της διαπλοκής μιλάει για σάτιρα και προπαγάνδα…To να μιλάει ένας πολιτικός φελλός, τηλεοπτικό υποπροϊόν του θεάματος (των «νταβάδων») περί σάτιρας και προπαγάνδας είναι το λιγότερο για γέλια…

Είναι και πρόκληση ΑΝΟΗΣΙΑΣ, βεβαίως, το να λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης ότι ο «Λαζόπουλος δεν κάνει σάτιρα, αλλά προπαγάνδα»…


Είναι προκλητική ηλιθιότητα να παραδίδει μαθήματα περί σάτιρας και …προπαγάνδας το τηλεοπτικό κατασκεύασμα των «νταβάδων» (των ληστών και δημίων), το φαιό κατασκεύασμα της πιο μοχθηρής ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ, που έχει αναγάγει και το ψεύδος και το δωσιλογισμό σε «αρετές»…

Η ρήση, όμως, αυτή του Θεοδωράκη, σε προκαλεί και με μια άλλη ανοησία: Αυτή της δραματικής πνευματικής του μηδαμινότητας και ασχετοσύνης.

Αν δεν ήταν ολοκληρωτικά άσχετος, ολοκληρωτικά βλάκας, εάν δεν ήταν ένα πνευματικό (και πολιτικό) ΤΙΠΟΤΑ θα γνώριζε τούτο το απλό: Τόσο η σάτιρα, όσο και γενικότερα η Τέχνη, κάθε πνευματικό και καλλιτεχνικό προϊόν, αποτελούν φορείς Ιδεών και Αντιλήψεων, έχουν σαν υπόβαθρο μια φιλοσοφική, συνακόλουθα και πολιτική θεώρηση του κόσμου.

Με πιο απλά λόγια (για να τα καταλάβει και ο λειψός εγκέφαλος του Θεοδωράκη), κάθε πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή, όπως και η Αισθητική, «προπαγανδίζουν» ιδέες και αντιλήψεις, λειτουργούν παρεμβατικά (δηλαδή πολιτικά) στην κοινωνία.

Το να λες, λοιπόν, γενικά ότι η σάτιρα του Λαζόπουλου είναι προπαγάνδα, εκτός των άλλων, ξεστομίζεις και μια βλακώδη σοφιστεία…

Η Σάτιρα είναι το ανηλεές μαστίγωμα της ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Αυτό είναι «προπαγάνδα» εναντίον της ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Η Σάτιρα δεν μπορεί να υπάρξει σαν τέτοια αν δεν καρατομεί την ΕΞΟΥΣΙΑ: Αυτό το Α και το Ω της σάτιρας το αγνοεί ο τενεκές των «νταβάδων»…

Το αγνοεί και ούτε είναι σε θέση να καταλάβει (δεν διαθέτει ούτε τον εγκέφαλο μαθητών του δημοτικού) ότι και οι ήχοι του τενεκεδιού του, οι τηλεοπτικές του πόζες, το σακίδιό του, οι βλακείες που ξεστομίζει (όταν μιλάει), όπως και οι …σιωπές του(επιτηδευμένες και σαχλοηλίθιες), ΟΛΑ αυτά είναι «γλώσσα», δηλαδή «προπαγάνδα»…
Είναι η γλώσσα και η προπαγάνδα του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού, του σύγχρονου ΦΑΣΙΣΜΟΥ, της αγοραίας ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ των πάντων: Η γλώσσα και η προπαγάνδα των «νταβάδων», των ανδρεικέλων και των δημοσιογραφικών «μπάτσων» του 4ου Ράιχ…

Το ίδιο το «ποτάμι» είναι ένας προπαγανδιστικό οχετός του καθεστώτος

Σχετικά κείμενα Διαβάστε και ΕΔΩ:

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=8462


Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η σάτιρα του Λαζόπουλου είναι προπαγάνδα, αλλά το τι «προπαγανδίζει» και αν αυτό που κάνει είναι πραγματική σάτιρα (τα έχουμε αναλύσει στο παρελθόν).

Αλλά είναι προκλητικό και βάναυσος εμπαιγμός της νοημοσύνης μας να μιλάει το κατασκεύασμα των προπαγανδιστικών ακαθαρσιών της διαπλοκής (η «αισθητική» του κιτς), περί σάτιρας και …προπαγάνδας!!!

Επʼ αυτού το παρακάτω σκωπτικό σχόλιο του Λαζόπουλου το βρίσκουμε πολύ εύστοχο. Το διαβάσαμε εδώ:
http://greki-gr.blogspot.gr/2014/04/blog-post_4050.html
«Μεγάλωσα στον Πηνειό και ξέρω από βρώμικα… Ποτάμια»

«Το Ποτάμι προσέφερε ύπνον ελαφρύ στους αγκομαχούντες της διαπλοκής. Τα σακίδια και τα πενιχρά οικονομικά μέσα δεν με πείθουν εμένα. Ξέρεις είμαι από τη Λάρισα, μεγάλωσα στον Πηνειό δίπλα σε ποτάμι, όταν είναι καθαρά τα νερά, χωρίς ρουφήχτρες βουτάω. Όταν όμως είναι βρόμικα, κάθομαι στην όχθη και τα αφήνω να περάσουν».

Αυτόν το σκωπτικό τρόπο διάλεξε ο Λάκης Λαζόπουλος για να σχολιάσει στη «Real News» το Ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος είχε αναφέρει για τον δημοφιλή κωμικό ότι δεν κάνει σάτιρα, αλλά πολιτική προπαγάνδα.

«Προς το παρόν παρακολουθώ και εγώ με πόση υστερία έχουν αγκαλιάσει τον κ. Θεοδωράκη τα μέσα της διαπλοκής. Πώς τού παραχωρούν ώρες επί ωρών να μιλάει, χωρίς κανένα εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά με βάση τις καθοδηγούμενες δημοσκοπήσεις. Αναφέρεται και σε μένα δημόσια, δικαίωμά του ασφαλώς, απλά να αναφέρω... πως ούτε ένα κανάλι δεν με πήρε αν θέλω να απαντήσω κάτι ρε αδελφέ. Έτσι για τη δημοκρατία στα προσχήματα. Ούτε καν το δελτίο ειδήσεων του σταθμού που εργάζομαι. Τί να πω… Ξέρουν βέβαια, ότι δεν απαντώ, ίσως γιʼ αυτό. Από τον τρόπο που τον στηρίζει η διαπλοκή πρέπει να καταλάβει η κοινωνία το ρόλο του», πρόσθεσε ο κ. Λαζόπουλος.

Όσον αφορά την κάθοδό του στην πολιτική,
ο καλλιτέχνης υποστήριξε πως δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο τώρα, συμπληρώνοντας πως άλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό καλύτερα από τον ίδιο.
 
 
 
 

πηγή:resaltomag

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΞΕΦΤΙΛΑΣ

Επειδή κάποιοι εργολάβοι και υπεργολάβοι της ενημέρωσης προσπαθούν να μας αποτρελλάνουν, κάνουμε μια έκκληση προς τους επισκέπτες.
Ανατρέξτε στα γραπτά και στις αναρτήσεις της τελευταίας δωδεκαετίας, από τις εκλογές του 2002 μέχρι σήμερα και κάντε αντιπαραβολή με τα όσα δημοσιεύονται στις μέρες μας.
Θα διαπιστώσετε εμβρόντητοι τον θρίαμβο της ειλικρίνειας, της συνέπειας, της ανιδιοτέλειας και του παθιασμένου οράματος για μια Πάρο που πραγματικά μας αξίζει...
Όχι παίζουμε!!!

ΘΥΜΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Το μεγαλύτερο θύμα σ' ένα πόλεμο λέγεται πως είναι η αλήθεια.
Στη Πάρο η παραδοχή αυτή προσλαμβάνει ακόμη πιο έντονα δραματικά στοιχεία, όταν μιλάμε για τον πόλεμο των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Η διατύπωση "πόλεμος" που χρησιμοποιούμε δεν είναι καθόλου υπερβολική, διόλου αυθαίρετη.
Άλλωστε, μόνο σε συνθήκες γενικευμένης σύρραξης καταλύεται το κράτος της λογικής κι επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας.
Έτσι και στη Πάρο, η έξαψη της αναμέτρησης, η προσδοκία της επικράτησης και η βουλιμία για εξουσία (κι όχι μόνο) έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας μέχρι στραγγαλισμού της αλήθειας.
Η επέλαση του πιο ακραίου προβοκατορισμού δεν φαίνεται να συγκινεί κανέναν από τους κατά τα άλλα ευαίσθητους για ψύλλου πήδημα δημοσιολογούντες και γενικά ενασχολούμενους με τα κοινά. 
Απλά καμώνονται πως δεν ξέρουν, δεν βλέπουν, δεν ακούν... 
Όλοι αυτοί που τώρα σιωπούν ως γνήσιες μουσίτσες, προσβλέποντας σε κοντόφθαλμα μικροπολιτικά οφέλη από την φθορά του αντιπάλου, αγνοούν έναν βασικό νόμο της ζωής, που θέλει στο λάκκο τελικά να πέφτουν αυτοί που τον σκάβουν...
Δεν συγκινούνται ούτε από τον απροκάλυπτο ρατσισμό που ενέσκυψε πρόσφατα, ο οποίος με το πανωφόρι της αξιοκρατίας αποφαίνεται για το ποιοι δικαιούνται πιστοποιητικό μέλους της ΑΡΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ και ποιοι προορίζονται για τον ΚΑΙΑΔΑ της ιδιώτευσης.
Τι να πούμε; Ξεφτίλα; Σιγά μην κοκινίσουν!!

 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΥΜΑ "ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ"...

Ακόμα δεν άνοιξε η κάλπη της πρώτης και τα σενάρια φουντώνουν για τις συμμαχίες της δεύτερης Κυριακής, στην οποία θα καταφύγουμε αναγκαστικά προκειμένου να αναδειχθεί η νέα δημοτική αρχή.
Σας είχαμε προειδοποιήσει για τις προεκλογικές εκπλήξεις, με τρεις τουλάχιστον δημοσιεύσεις.
Κι αυτό, γιατί οι πληροφορίες μας είναι σταθερά αξιόπιστες.
Αυτές που έρχονται θα είναι όμως ακόμη πιο εντυπωσιακές.
Κι εκεί θα υποκλιθούμε ταπεινά στη ΣΥΝΕΠΕΙΑ πολιτικών και παρατάξεων...
 

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΒΑΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάρος 28-04-14
Υπερπλήρες Ψηφοδέλτιο Νίκης από τον Μάρκο Κωβαίο

Με ένα υπερπλήρες ψηφοδέλτιο 83 υποψηφίων, ο Δημοτικός Συνδυασμός "Πάρος Τώρα στην Πράξη" με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Μάρκο Κωβαίο κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

 Ένα ψηφοδέλτιο νίκης ανεξάρτητο κομματικά, αντιπροσωπευτικό κοινωνικά καθώς περιλαμβάνει υποψηφίους από το σύνολο της κοινωνίας, πολυσυλλεκτικό με έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη και νέα άφθαρτα πρόσωπα, ανανεωτικό με έμφαση στη νέα γενιά πολιτών που θέλουν να προσφέρουν στα κοινά του τόπου.

Το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού "Πάρος Τώρα στην Πράξη" είναι πάνω απ’ όλα ένα ενωτικό, δυναμικό ψηφοδέλτιο που συσπειρώνει τους υποψηφίους γύρω από τον κοινό στόχο της αλλαγής σελίδας στα δημοτικά πράγματα με άξονα την προσφορά στην ευημερία της Πάρου και όραμα για το μέλλον. Συντίθεται από πρόσωπα της κοινωνίας του νησιού, προέρχεται από την κοινωνία και θα εργαστεί για την κοινωνία του νησιού.


Στην συνέχεια παρατίθενται τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού "Πάρος Τώρα στην Πράξη": 

Υποψήφιος Δήμαρχος ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ του Ιωάννου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι           
                               
1 ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΝΝΑ του Πέτρου                   
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου           
3 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του Νικολάου           
4 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου                      
5 ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ (ΜΑΓΚΥ) του Σωτηρίου       
6 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του Νικολάου           
7 ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΡΙΠΗΣ)  του Εμμανουήλ
8 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου           
9 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Εμμανουήλ           
10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου             
11 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του Μιχαήλ                
12 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Δημητρίου           
13 ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ του Δημητρίου               
14 ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου           
15 ΜΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωσήφ           
16 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βατίστα                           
17 ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου        
18 ΜΑΝΩΛΑΚΗ  ΘΕΟΔΟΣΙΑ του Κοσμά           
19 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα           
20 ΜIXAΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αλεξάνδρου           
21 ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΞΙΦΙΑΣ) του Ιωάννη           
22 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου           
23 ΜΠΟΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου           
24 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου           
25 ΝΤΟΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου          
26 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΙΟΝ) του Σταύρου       
27 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη                
28 ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου            
29 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Σταύρου               
30 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη           
31 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΑΞΙ) του Γεωργίου       
32 ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη               
33 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΡΕΓΓΑΣ) του Εμμανουήλ       
34 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη               
35 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΒΑ) του Παναγιώτη       
36 ΡΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου               
37 ΡΟΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου               
38 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου           
39 ΡΟΥΣΣΟΣ BΑΤΙΣΤΑΣ  του Σωτηρίου           
40 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου             
41 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ) του Γεωργίου       
42 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου   
43 ΣΑΡΡΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Βασιλείου   
44 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ           
45 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΟΣ) του Πέτρου   
46 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη           
47 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου           
                               
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Πάρου   
1 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου           
2 ΚΑΒΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΙΖΑ) του Γεωργίου           
3 ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στυλιανού               
4 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου             
5 ΡΟΠΑΪΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ) του Γεωργίου   
6 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη           
                               
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας   
1 ΜΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου                  
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ) του Ευαγγέλου   
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου           
4 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου           
5 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΛΑΟΥΔΑΣ) του Γρηγορίου   
6 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Δημοσθένη           
                               
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας   
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου             
2 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  του Μάρκου           
3 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου           
4 ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΡΓΙΝΑ του Βασιλείου               
5 ΤΡΙΒΥΖΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου            
6 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου           
                               
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου   
1 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙAΛΕTΤΑ του Ιωάννη               
2 ΜΗΛΑΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Μιχαήλ           
3 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεβαντή           
4 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Δημητρίου       
5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Δομένεγου       
6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δομένεγου           
                               
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λευκών   
1 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου             
2 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα             
3 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου            
4 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου           
                               
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κώστου   
1 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου           
2 ΖΟΥΜΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου               
3 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Εμμανουήλ               
4 ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Στεφάνου               
                                
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς   
1 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεολόγου       
2 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του Αντωνίου       
3 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη           

4 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο επικεφαλής της  ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥ  και υποψήφιος  δήμαρχος Κ. Ροκονίδας κατέθεσε χθες Κυριακή στο Πρωτοδικείο Σύρου τον συνδυασμό μας για τον Δήμο Πάρου.
Το ψηφοδέλτιο  μας αποτελείται από εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, επιστήμονες, αγρότες, νεολαίους και γυναίκες που εμπνέουν εμπιστοσύνη, διαθέτουν εμπειρία, γνώσεις , συνέπεια και αγωνιστική διάθεση.
Είναι ένα ψηφοδέλτιο που στηρίζει την ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση ανάπτυξης  του τόπου και αντιμετώπισης των προβλημάτων προς όφελος των πολλών.
·         Ένα ψηφοδέλτιο που στις σημερινές συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης , μπορεί να εκφράσει την αντίθεση και την αγανάκτηση σας στην αντιλαϊκή πολιτική τόσο της κεντρικής  και της  τοπικής  διοίκησης.
·         Ένα ψηφοδέλτιο που δεν υπόσχεται, δεν συναλλάσσεται, δεν ρουσφετολογεί, δεν έχει σχέση με προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικά, κομματικά ή οικονομικά συμφέροντα ή παλαιοκομματικές αντιλήψεις.
·         Ένα ψηφοδέλτιο συγκροτημένο που δεν στοχεύει να εντυπωσιάσει με την ποσότητα του, μακριά από καιροσκοπισμούς και πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς, που δεν έχουν σχέση με τα προβλήματα του τόπου και των ανθρώπων του.

Ένα ψηφοδέλτιο που θα μάχεται αταλάντευτα για όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους αλιείς, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση τους.
Εγγύηση για αυτό είναι το παρελθόν μας.

Το ψηφοδέλτιο μας αποτελείται από:

ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                          Υποψήφιος Δήμαρχος     
1.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOY  Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
2.    ΒΑΒΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ) του ΜΙΧΑΗΛ                            «                             «         
3.    ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ                                       «                             «          
4.    ΓΚΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ του ΙΩΑΝΝΟΥ                                                    «                             «
5.    ΔΕΙΚΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                     «                             «                  
6.    ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΓΑΒΑΛΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ          «                             «                  
7.    ΖΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                    «                             «                  
8.    ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                             «                             «                  
9.    ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΕΝΕΓΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                   «                             «                  
10. ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                                           «                             «                  
11. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ                                «                             «                  
12. ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ                                 «                             «                  
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                «                             «
14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      «                             «                  
15. ΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ                                          «                             «                  
16. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΥΜΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΙΜΟΥ                  «                             «                  
17. ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                     «                             «                  
18. ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                               «                             «                  
19. ΜΠΟΥΡΑ ΔΑΝΑΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                              «                             «                  
20. ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΕΝΤΙΣΟΝ του ΡΟΛΑΝΤΙ                                           «                             «                  
21. ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                       «                             «
22. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ-ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ          «                             «                  
23. ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                            «                        «
24. ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ                                    «                             «         
25. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ                                     «                             «      
26. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                              «                             «      
27. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                         «                             «      
28. ΤΟΤΟΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ                                           «                             «      
29. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ                                «                             «                  
30. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ                                           «                             «                  
31. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                    «                             «

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας
1. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ                                         Υποψήφιος  Σύμβουλος
2. ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                          «                             «
3. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ                                         «                             «

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας
1. ΒΑΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                                  Υποψήφιος  Σύμβουλος
2. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                              «                             «
3. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                             «                             «

Δημοτική Κοινότητα Πάρου
1. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                        Υποψήφιος  Σύμβουλος
2. ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                            «                           «
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                  «                           «


Τοπική Κοινότητα Κώστου
1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                           Υποψήφιος  Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Λευκών
1. ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ (ΛΑΟΥΤΑΡΗ) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     Υπ. Σύμβουλος


Πάρος 28-4-2014