Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

ΚΑΙ Η ΕΣΓΚ ΠΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

 

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου στηρίζει τις πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής και προστατεύουν την ταυτότητα του νησιού μας, όπως το 2023 που πήραμε θέση για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.

Τώρα, καλούμαστε να τοποθετηθούμε για το κείμενο της Κίνησης Πολιτών σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση. Στην Πάρο ισχύουν ειδικά διατάγματα και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) με ειδικούς όρους δόμησης. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει ανάγκη για νέα κτίσματα και οικοδομικές άδειες. Η ανάγκη αυτή έχει μεταφερθεί στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς οι οικισμοί της Πάρου είναι υπερδομημένοι.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επικαλούμαστε την εφαρμογή των νόμων, διότι οι νόμοι συχνά αλλάζουν την "κατάλληλη" στιγμή για τους "κατάλληλους" ανθρώπους.

Η αναστολή των οικ. αδειών στην εκτός σχεδίου δόμησης μπορεί να έχει τα εξής αρνητικά αποτελέσματα:

1. Περιορισμό ανάπτυξης σε εκτός σχεδίου περιοχές και υπερδόμηση στις εντός.

2. Αύξηση του κόστους γης και ακινήτων της εντός.

3. Αποξένωση περιφερειακών και αγροτικών περιοχών.

4. Απώλεια ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

5. Περιβαλλοντικές συνέπειες από υπερσυγκέντρωση πληθυσμού.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε:

1. Περιορισμό μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

2. Τήρηση μορφολογικών και αρχιτεκτονικών περιορισμών.

3. Περιορισμό υπόσκαφων κατοικιών σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις.

4. Ενίσχυση των ελέγχων στην τήρηση των αδειών.

5. Μελέτη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Πάρο.

Να σημειώσουμε τέλος ότι εάν εφαρμοστεί η νομολογία του Στε θα συμπαρασύρει και τα ήδη χτισμένα σπίτια που από το 1985 έχουν κατασκευαστεί στην Πάρο σε αγροτεμάχια με πρόσωπο σε μη νόμιμα υφιστάμενο δρόμο. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι στο νησί μας δεν υφίστανται νόμιμα και άρα ένας πολύ μεγάλος αριθμός σπιτιών έχει άδειες κακώς εκδωθείσες!

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν είμαστε σύμφωνοι με τον ψήφισμα της Κίνησης Πολιτών και πιστεύουμε ότι πρέπει να αποσυρθεί και τα τοποθετηθεί σε νέα βάση.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία να συνεργαστούν για να βρεθούν λύσεις που θα διασφαλίσουν την αειφορία και την ποιότητα ζωής στην Πάρο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου