Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

 


Οι χαιρετισμοί του Στάθη

374x540_d409f2ca827741143042a3cbac65676d
Του έαρος ελαύνοντος και την αναγέννησιν των πάντων όλων - του ΠΑΣΟΚ σε Μπενύτο
της Ν.Δ. σε Μετανοούσα Μαγδαληνή
του ΛΑΟΣ σε Χαιρετίσματα
και της Αριστεράς τα Μυστήρια η στήλη θαυμάζουσα,
θέλει κι αυτή στους παιάνες του Μπενύτο προς Εαυτόν Σωτήρα και Πολύφθογγο Ρήτορα,
στους ύμνους του Αντωνάκη προς Αδώνιδα και Βορίδιδα (ως ιχθύας αφώνους άπαντας τους άλλους κι αλάλους αφιέναι) να προσθέσει εν είδει Χαιρετισμών
και τις δικές της ευχές τε και αίνους
υπέρ των ευσεβών διακονούντων και διακονησάντων τους νταβατζήδες και τα λαμόγια, υπέρ της Παναμώμου εφ’ ημάς Διαπλοκής
υπέρ της Ευλογητής ημών Τρόικας και πάσης αρχής και εξουσίας υπ’ αυτών, εν αυτή και διά ταύτην.

-Ευξώμεθα!

-Αλληλούια!

-Ευξώώώμεθααα!
Σώσον, Κύριε και αποτύφλωσον την ημετέρα αναξιότητα, ότι εν αγνοία έζων κι αγνοίας θησαύρισμα υπήρξα
και στων ειδώλων τον δόλον εγκαταβίωνα
ώσπου, σώσαι θέλων τον κόσμον ο Αντωνάκης αυτεπάγγελτος ήλθε και ως άλλος Σαούλ καθ’ οδόν προς Δαμασκόν είδε φως το αληθινό
και μεταβαλών την γνώμην
έλαβε γνώσιν άγνωστον γνώναι!
Χαίρε, της μετανοίας εγκαλλώπισμα, χαίρε της κυβιστήσεως άθλημα, χαίρε ο το Μνημόνιον ψηφίσας
χαίρε, η ανόρθωσις των τόκων
και η κατάπτωσις των ανθρώπων.
Χαίρε, Μέρκελ! του πεσόντος Αντωνάκη η ανάκλησις και η ανόρθωσις, χαίρε, των δακρύων η λύτρωσις
χαίρε, ύψος δυσανάβατον της κωλοτούμπας
και βάθος δυσθεώρητον
τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον μέτρων λεόντων και νέων μέτρων δαιμόνων, χαίρε, κλίμαξ επουράνιε του Χρέους,
μεγαλυνθήτω Σόιμπλε Παντευλόγητε
των Τοκογλύφων Πυρίμορφον Οχημα
Αλληλούια - Αλληλούια - Αλληλούια !
Χαίρε, χερ Σόιμπλε, Φιλάνθρωπε, σπλαγχνίσθητι επ’ εμοί τω αμαρτωλώ και τω ασώτω, χαίρε, εσύ ο των βαρβάρων επιτοκίων λυτρούμενος
χαίρε και χάιλ των Αλαμανών Αδυτε Αστέρα!
Αλληλούια!
Κι εσύ, ω Φιλάγαθε Παπαδήμε, των Εφαρμοστικών Νόμων η προσκύνησις, χαίρε!
Χαίρε χαράς αιτία, ω Βουλή των 199 Ελλήνων Αθλοφόρων του Μνημονίου, χαίρετε, ερείσματα δι’ ων εγυμνώθη ο Αδης και μας πήδηκεν, χαίρετε, των αρρήτων η όρασις και των απορρήτων οι μύστες.
Χαίρετε, της σιγής οι δεόμενοι
             και του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών οι νεμόμενοι
Χαίρε, Αυλή των Θαυμάτων
Χαίρετε, στόματα ασίγητα
των κεκαρμένων μισθών ημών και των ρινότμητων συντάξεων οι μαΐστορες!
Υπερυμνούμεν, ανυμνούμεν και κράζωμεν
χαίρε, ω Εταιρεία
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία
τείχος Αγγέλων, στήλη παρθενίας και ασπόρου νυμφεύσεως ευωχία - εις πολλά έτη, εις πολλά έτη, εις έτη πολλά και καλά κρασιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου